PIRAM s.r.o. je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.

Psychoterapia

Inštitút pre výcvik v relaxácii a symbolickej psychoterapii otvára 100 hodinový výcvik v relaxácii
16.decembra 2018 v Košiciach, Krivá 18. Výcvik je vhodný pre študentov po polovičke štúdia
a absolventov psychológie, medicíny, sociálnej práce, liečebnej a špeciálnej pedagogiky,
magisterského štúdia zdravotníckej univerzity. Obsahom výcviku je 30 hodín zážitku na sebe, 30
hodín teórie a 40 hodín supervízie.

Inštitút pre výcvik v relaxácii a symbolickej psychoterapii otvára dlhodobý, 4 ročný výcvik v relaxačno
– symbolickej psychoterapii. Podmienkou zapojenia sa do výcviku je absolvovanie 100 hodinového
výcviku v relaxácii. Výcvik je akreditovaný, je v súlade s podmienkami Slovenského inštitútu pre
vzdelávanie v psychoterapii.
Ďalšie informácie môžete získať na relaxacia@zoznam.sk, novozuza@stonline.sk alebo
na telefónnom čísle 0908 064 502

PIRAM s.r.o.
je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.
Pracovisko poskytuje cvičnú terapiu pre kolegov v dlhodobom výcviku.

Odborným pracovníkom je PhDr. Zuzana Novosadová.
Nachádza sa v Košiciach na Krivej č. 18 / 8.posch. č. 805.
Služby sú t.č. plne hradené klientmi.V oblasti psychoterapie realizuje pracovisko hlbinne dynamické verbálne – interakčné psychoterapeutické postupy, tiež modifikovanú formu Schultzovho autogénneho tréningu a meditácie s využitím symbolov v Jungovom ponímaní.
Možnosť skupinovej verbálne – interakčnej alebo relaxačno - meditačnej psychoterapie pre 5-7 ľudí  pri dostatočnom počte záujemcov, formou uzavretých skupín, tzn., že od začiatku do konca sa stretávajú tí istí jednotlivci v skupine. ...


Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii organizuje v Košiciach 100 hodinový výcvik v relaxácii pri dostatočnom počte záujemcov 2x ročne.
 • Aktuálne plánujeme prvé stretnutie na 18.marca 2018, o 8.30
 • Výcvik sa uskutoční v časovom rozpätí 10 x 10 vyučovacích hodín
 • Váš záujem o výcvik nám dajte vedieť do 1.marca 2018
 • Čas ďalších stretnutí dohodneme so skupinou
 • Miesto konania Košice, Krivá 18, podnikateľské centrum
 • Cena 1hod je 5,50€, študenti a ženy na MD majú 10% zľavu
 • Výcvik vedú PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová, obe sú výcvikové psychoterapeutky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
KONTAKTY:
 • novozuza@mail.t-com.sk
 • novozu@stonline.sk
 • relaxacia@zoznam.sk

 • Mobil:
 • Novosadová 0908 064 502
 • Hadasová 0907 368 684


 • Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii organizuje v Košiciach dlhodobý, 4-ročný výcvik v symbolicko – meditačnej psychoterapii, akreditovaný MZ prostredníctvom SIVP.

  Prvé stretnutie plánujeme na jeseň 2018.
  • Čas ďalších stretnutí dohodneme so skupinou
  • Do výcviku sa môžu prihlásiť absolventi 100 hod. výcviku v relaxácii; 
  • pre dlhodobý výcvik platia podmienky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) uverejnené na stránke SPS - Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii (SIVP)
  • Miesto konania Košice, Krivá 18, podnikateľské centrum
  • Cena 1 hod je 6€, študenti a ženy na MD majú 10% zľavu
  • Výcvik vedú PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová, obe sú výcvikové psychoterapeutky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
  KONTAKTY:
 • novozuza@mail.t-com.sk
 • novozu@stonline.sk
 • relaxacia@zoznam.sk

 • Mobil:
 • Novosadová 0908 064 502
 • Hadasová 0907 368 684

 • Váš záujem o výcvik nám dajte vedieť ihneď, výcvik pre 10 až 15 frekventantov otvoríme na jeseň 2018.